הכשרות והשתלמויות מורים ומנהלים

בתחומי היזמות והחדשנות בחינוך

אנו מובילים השתלמויות והכשרות בית ספריות, מחוזיות, אקדמיות ופרטיות בבתי ספר, בפסגות, באוניברסיטת ת"א

ועבור משרד החינוך, במטרה לחשוף, לתרגל ולהטמיע מתודות מעולם היזמיות והחדשנות בתוך מערכות החינוך בישראל.  

אנו באים מתחום החינוך, מבינים חינוך ולכן יודעים שרק למידה מעשית, המקבלת ביטוי אפקטיבי בתוך הכיתה, תוכל להביא

ערך ולהוביל לשינוי בתהליכי הלמידה וההוראה בבתי הספר. אנו ממעטים בהכשרות והשתלמויות פרונטליות ארוכות אלא משלבים בפועל, בעזרת סדנאות, כניסה לבתי הספר ולשיעורים, וכתיבה משותפת עם מורים של יחידות חדשניות בתוך

מערכי השיעור הקיימים.  אנו מציעים השתלמויות שנתיות וכן יחידות השתלמות קצרות בבית הספר או מחוצה לו. 

במסגרת ההשתלמות ירכשו המורים את ארגז הכלים היזמי, באוריינטציה פדגוגית, באופן אינטלקטואלי ומעשי. בהשתלמות יועברו למורים מושגים מרכזיים מעולם היזמות, המורים יחשפו לסיפורי הצלחה יזמיים של גופים

מרכזיים בארץ העוסקים בחינוך וטיפוח יזמות ולהתפתחויות המרכזיות במאה ה 21 המובילות להכרח לחנך

את התלמידים לרוח ולמיומנויות היזמיות. בחלקה השני של ההשתלמות יעבדו המורים במתודה של סדנה

על הטמעת הערכים, המושגים ושיטות העבודה היזמיות בתוך מערכי השיעורים ותהליכי ההוראה בשיעורים.

אחת מגולות הכותרת של ההשתלמות יהיו יומיים מרוכזים של הפעלת מודל יזמי חדשני בשם

"האקאתון" Hackathon שבמסגרתו יואצו תהליכי פיתוח של פתרונות חדשניים לאתגר בית ספרי,

תוך שיתוף פעולה בין תלמידים, מורים, הורים ונציגי הרשות המקומית, בליווי יזמים מקומיים.​ 

השתלמות בתחום העתידנות החינוך

המטרות קורס עתידנות בחינוך הינן לחשוף את המורה לשיטות החשיבה, הניתוח והידע העתידני, כפי שנוצרו בשנים האחרונות הן במרחב האקדמי והן במרחב העסקי. הקורס יציג את משנותיהם של מספר עתידנים מובילים כגון  ריימונד קורצווייל, אלווין טופלר, דוד פסיג, רועי צזנה, יובל נוח הררי. בנוסף יעסוק הקורס בקשר שבין הראיה העתידנית המקדמת חדשנות לבין מערכת החינוך הציבורית וינסה להתוות את תפקידיה אל מול אתגרי המאה ה 21.

GR8MINDS - Web-12.png

יחידות השתלמות קצרות

GR8MINDS - Web-08.png

האקאתון כמודל פדגוגי

מפגש ראשון – מה זה האקאתון וכיצד ניתן להשתמש בו לקידום למידה חדשנית וטיפוח יזמות?

מפגש שני – סדנת האקאתון, צוות בית הספר מתנסה בסדנת האקאתון כהכנה להאקאתון בית ספרי בעתיד.

 

פדגוגיה של יזמות

מפגש ראשון – חשיפה לסל הכלים היזמי ולחשיבות של יזמות במאה ה 21. חשיפה לשלושה מודלים

יזמיים שיכולים לקדם למידה אקטיבית בבית הספר.

מפגש שני – כיצד ניתן להטמיע מודלים יזמיים חדשניים בתוך מערכי השיעור של כל שיעור בבית הספר?

סדנה מעשית שבסופה תהיה לכל מורה יחידה הוראה במודל של פדגוגיה יזמית.

 

פדגוגיה של צרכנות – הקניון כמודל למידה

מפגש ראשון - למידה חדשנית מתוך מוסדות שאינם מוסדות חינוך. כיצד נוכל ללמוד חדשנות חינוכית

מהקניון הקרוב אליכם? המפגש מתחיל בשיחת פתיחה ואז במשימות חקר בקניון הקרוב לבית הספר.

לאחר מכן תיערך שיחת סיכום קצרה ומטלות למפגש הבא.

מפגש שני – משוב , הערכה וחילוץ מסקנות מעשיות מתוך הסיור בקניון. כל מורה ייצור מודל חדשני בתוך

הכיתה שלו שגזור מעולם הקניון ומהיכולת של הקניון לשנות התנהגות ולגרום לקהל המבקרים להגשים

את מטרות הצריכה של הקניון.

 

בית הספר החדשניים ביותר בעולם

מפגש ראשון – סקירה של בית הספר המפעילים את המודלים החדשניים ביותר בעולם.

חילוץ קטגוריות של חדשנות מתוך דוגמאות אלה.

מפגש שני – למידה פעילה של מודלים של עיצוב סביבת למידה חדשנית. הטמעה של מרכיבים

חדשניים בתוך מתודת ההוראה וסביבת הלמידה וההוראה בבית הספר.

 

 כיצד ניתן לחנך לעולם בלתי ידוע? (פדגוגיה מוטת עתיד)

מפגש ראשון – החינוך הציבורי ומשברו. כיצד החיים במאה ה 21 משפיעים על מעמד בית הספר,

מעמד המורה ותפקיד החינוך? מהו לב ליבו של המשבר העולמי בחינוך?

מפגש שני – כיצד ניתן להכין את התלמידים שלכם לעולם של עוד 20 שנה? עולם לא ידוע ולא צפוי?

כיצד ניתן להשתמש בכלים עתידנים להפיכת ההוראה לרלוונטית לעתיד?

 

העתידנות ככלי פדגוגי חדשני (פדגוגיה מוטת עתיד)

מפגש ראשון – מה זה "מדע העתידנות"? מה ההבדל בין עתידן לבין "מגדת עתידות"?

האם אפשר ללמד לקראת העתיד?

מפגש שני – סדנת עתידנות תוך שימוש בפדגוגיות של העתיד כדי לשפר הוראה,

למידה ולהפוך את תוכנית הלימודים לרלוונטית לשוק העבודה במאה ה 21.

GR8MINDS - Web-05.png

השתלמות בפיתוח מודלות חדשניות עם צוותי הוראה

מטרת ההשתלמות היא לפתח עם צוותי המורים יחידות הוראה חדשניות במסגרת מערכית השיעור ויחידות

ההוראה היומיומיים. ההשתלמות מתחילה בתהליך מחקר קצר של הצרכים הבית ספריים, לאחר ראיונות עומק

עם צוות המורים המוביל ולאחר מכן בניה משותפת של מערכך השתלמות העונה על הצרכים שעלו במחקר

תוך שילוב של 2-3 מפגשי מליאה ובעיקר עבודה פרטנית עם צוותי המורים על פיתוח יחידות הלימוד.

ההשתלמות עשויה להיערך בין 10 שעות ל 60 שעות בהתאם לדרישה ולתקציב.

השתלמות מורים ומנהלים בתחום היזמות והחדשנות בחינוך

GR8MINDS - Web-32.png

במסגרת ההשתלמות ירכשו המורים את ארגז הכלים היזמי, באוריינטציה פדגוגית, באופן אינטלקטואלי ומעשי. בהשתלמות יועברו למורים מושגים מרכזיים מעולם היזמות, המורים יחשפו לסיפורי הצלחה יזמיים של גופי מרכזיים בארץ העוסקים בחינוך וטיפוח יזמות ולהתפתחויות המרכזיות במאה ה 21 המובילות להכרח לחנך את התלמידים לרוח ולמיומנויות היזמיות. בחלקה השני של ההשתלמות יעבדו המורים במתודה של סדנה על הטמעת הערכים, המושגים ושיטות העבודה היזמיות בתוך מערכי השיעורים ותהליכי ההוראה בשיעורים. אחת מגולות הכותרת של ההשתלמות יהיו יומיים מרוכזים של הפעלת מודל יזמי חדשני בשם "האקאתון" Hackathon שבמסגרתו יואצו תהליכי פיתוח של פתרונות חדשניים לאתגר בית ספרי, תוך שיתוף פעולה בין תלמידים, מורים, הורים ונציגי הרשות המקומית, בליווי יזמים מקומיים.